Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej 2017/2018

Terminy eliminacji szkolnych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018:

Gimnazjum 

 • język polski –24.11.2017 godz. 14:00
 • język angielski – 27.10.2017 godz. 14:00
 • język niemiecki – 31.10.2017 godz. 14:00
 • historia – 03.11.2017 godz. 14:00
 • biologia – 17.11.2017 godz. 14:00
 • geografia – 20.10.2017 godz. 13:00
 • matematyka – 23.11.2017 godz. 14:00
 • fizyka – 08.11.2017 godz. 13:00
 • chemia – 14.11.2017 godz. 14:00
 • informatyka – 16.11.2017 godz. 14:00

Szkoła Podstawowa 

 • języka polskiego – 27.10.2017  godz. 14:00
 • języka angielskiego – 26.10.2017 godz. 14:00
 • matematyki – 25.10.2017 r. godz. 14:00

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie z danego przedmiotu jest dostarczenie karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia do konkursu gimnazjum

Karta zgłoszenia do konkursu szkoła podstawowa

Kartę należy wypełnić na komputerze, wydrukować i dać do podpisania rodzicowi. Tak przygotowaną kartę należy złożyć u nauczyciela przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Regulaminy szczegółowe konkursów dostępne są tutaj.

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów  przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

 • tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
 • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
 • zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
 • przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych przez nią kryteriów